Toán nâng cao lớp 2 (bài 1) là những bài toán nâng cao giúp cho học sinh lớp 2 ôn luyện học sinh giỏi, là dạng toán tìm x, tìm số hạng dựa trên dữ liệu đã biết. Giúp các em học sinh lớp 2, lớp 3, lớp 4 bậc tiểu học ôn luyện tốt hơn về toán nâng cao. Các bậc phụ huynh có thể tham khảo để giúp đỡ các em trong quá trình làm toán nâng cao lớp 2.
Nội dung những bài toán nâng cao lớp 2:
Câu số 1 toán nâng cao lớp 2: Tìm một số, biết số đó cộng với 12 thì bằng 15 cộng 27?
Câu hỏi luyện tập: Tìm một số, biết số đó cộng với 19 thì bằng 13 cộng 39?
Câu số 2 toán nâng cao lớp 2: Tìm một số, biết 95 trừ đi số đó thì bằng 39 trừ đi 22?
Câu hỏi luyện tập: Tìm một số, biết 87 trừ đi số đó thì bằng 43 trừ đi 13?
Câu số 3 toán nâng cao lớp 2: Một tháng nào đó có ngày chủ nhật là ngày 2 của tháng đó. Hỏi các ngày chủ nhật trong tháng đó là những ngày nào?
Câu hỏi luyện tập: Một tháng nào đó có ngày chủ nhật là ngày 5 của tháng đó. Hỏi các ngày chủ nhật trong tháng đó là những ngày nào?
Chương trình rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của các bậc phụ huynh để nội dung toán nâng cao lớp 2 được hoàn thiện hơn.
Những nội dung có liên quan:
Bài tập toán lớp 2 nâng cao.:
Bài tập toán lớp 1 nâng cao:

Nguồn: https://cachlamtangcan.com

Xem thêm bài viết khác: https://cachlamtangcan.com/giao-duc/

Author

8 Comments

Write A Comment